یارانه‌ات کجاست؟

یارانه‌ات کجاست؟

در قوانین مالیاتی کشور های مختلف دنیا برای شفافیت مالیاتی طرح رصد حساب های بانکی افراد اجرا می شود. اجرای این طرح در کشور ما با اما و اگر های بسیار روبرو بوده است. رئیس جمهور کشورمان حساب های افراد را خط قرمز دولت می‌داند.

یارانه‌ات کجاست؟

(image)

در قوانین مالیاتی کشور های مختلف دنیا برای شفافیت مالیاتی طرح رصد حساب های بانکی افراد اجرا می شود. اجرای این طرح در کشور ما با اما و اگر های بسیار روبرو بوده است. رئیس جمهور کشورمان حساب های افراد را خط قرمز دولت می‌داند.
یارانه‌ات کجاست؟

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

ممکن است بپسندید...