۹ گلزن ویژه در دربی پایتخت

۹ گلزن ویژه در دربی پایتخت

دربی تهران کلا کم گل بوده است ودر ۸۱ بازی تنها ۹ بار اتفاق افتاده است که بازیکنی در یک بازی بیشتر از یک گل بزند.

۹ گلزن ویژه در دربی پایتخت

(image)

دربی تهران کلا کم گل بوده است ودر ۸۱ بازی تنها ۹ بار اتفاق افتاده است که بازیکنی در یک بازی بیشتر از یک گل بزند.
۹ گلزن ویژه در دربی پایتخت

فروش بک لینک

اسکای نیوز

ممکن است بپسندید...