آثار برجام به‌زودی به بخش خصوصی نمی‌رسد

آثار برجام به‌زودی به بخش خصوصی نمی‌رسد
حضور متعدد هیات‌های تجاری خارجی در ماه‌های اخیر در ایران، این سئوال را در فضای اقتصادی ایجاد کرده است که آیا شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری‌ بیشتر به دنبال همکاری و شریک شدن با بخش دولتی هستند یا بخش خصوصی؟

آثار برجام به‌زودی به بخش خصوصی نمی‌رسد

حضور متعدد هیات‌های تجاری خارجی در ماه‌های اخیر در ایران، این سئوال را در فضای اقتصادی ایجاد کرده است که آیا شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری‌ بیشتر به دنبال همکاری و شریک شدن با بخش دولتی هستند یا بخش خصوصی؟
آثار برجام به‌زودی به بخش خصوصی نمی‌رسد

خرید بک لینک

آهنگ جدید

ممکن است بپسندید...