آذر ماه اولین کنگره اخلاق در علم و فناوری برگزار می شود

آذر ماه اولین کنگره اخلاق در علم و فناوری برگزار می شود

رئیس مرکز تحقیقات آسموآلرژی گفت: آذر ماه امسال همزمان با میلاد پیامبر اولین کنگره اخلاق درعلم و فناوری با حمایت وزارت علوم برگزار می شود.

آذر ماه اولین کنگره اخلاق در علم و فناوری برگزار می شود

(image)

رئیس مرکز تحقیقات آسموآلرژی گفت: آذر ماه امسال همزمان با میلاد پیامبر اولین کنگره اخلاق درعلم و فناوری با حمایت وزارت علوم برگزار می شود.
آذر ماه اولین کنگره اخلاق در علم و فناوری برگزار می شود

فروش بک لینک

تلگرام

ممکن است بپسندید...