باید با توجهی خاص به سیستان و بلوچستان برنامه ریزی کرد

باید با توجهی خاص به سیستان و بلوچستان برنامه ریزی کرد

رئیس مجلس گفت: باتوجه به بررسی بودجه و برنامه پنج ساله ششم در مجلس، باید با توجهی خاص نسبت به توسعه استان سیستان و بلوچستان برنامه ریزی کرد.

باید با توجهی خاص به سیستان و بلوچستان برنامه ریزی کرد

(image)

رئیس مجلس گفت: باتوجه به بررسی بودجه و برنامه پنج ساله ششم در مجلس، باید با توجهی خاص نسبت به توسعه استان سیستان و بلوچستان برنامه ریزی کرد.
باید با توجهی خاص به سیستان و بلوچستان برنامه ریزی کرد

خرید بک لینک

اسکای نیوز

ممکن است بپسندید...