دردسر شیرین گزارشگران دربی در 10 سال گذشته

دردسر شیرین گزارشگران دربی در 10 سال گذشته
هشتاد و دومین شهرآورد تهران در حالی عصر فردا (جمعه) در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که مطمئنا بخشی از شور و هیجان بازی بر عهده‌ی گزارشگری است که این بازی را برای میلیون‌ها نفر در ایران و کشورهای مختلف گزارش می‌کند.

دردسر شیرین گزارشگران دربی در 10 سال گذشته

هشتاد و دومین شهرآورد تهران در حالی عصر فردا (جمعه) در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که مطمئنا بخشی از شور و هیجان بازی بر عهده‌ی گزارشگری است که این بازی را برای میلیون‌ها نفر در ایران و کشورهای مختلف گزارش می‌کند.
دردسر شیرین گزارشگران دربی در 10 سال گذشته

بک لینک رنک 8

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...