دولت به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته، عمل کرده و هزینه آن را نیز می پردازد

دولت به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته، عمل کرده و هزینه آن را نیز می پردازد
در پی انتشار نامه سرگشاده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل خطاب به معاون اول رئیس جمهور که با استناد به سخنان احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی، اتهاماتی را علیه دولت تدبیر و امید مطرح کرده است، معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به نامه مذکور تصریح کرد: دولت تدبیر و امید به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته و عمل کرده است و هزینه آن را نیز می پردازد.

دولت به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته، عمل کرده و هزینه آن را نیز می پردازد

در پی انتشار نامه سرگشاده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل خطاب به معاون اول رئیس جمهور که با استناد به سخنان احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی، اتهاماتی را علیه دولت تدبیر و امید مطرح کرده است، معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به نامه مذکور تصریح کرد: دولت تدبیر و امید به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته و عمل کرده است و هزینه آن را نیز می پردازد.
دولت به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته، عمل کرده و هزینه آن را نیز می پردازد

فروش بک لینک

مرکز فیلم

ممکن است بپسندید...