سیل بخش‌هایی از دزفول را زیر آب برد/ دستور فرمانده کل سپاه به سپاه‌های استانی برای امدادرسانی به سیل‌زدگان

سیل بخش‌هایی از دزفول را زیر آب برد/ دستور فرمانده کل سپاه به سپاه‌های استانی برای امدادرسانی به سیل‌زدگان

مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: فرمانده کل سپاه دستور داد تا همه سپاه‌های استانی درگیر به موضوع سیل برای امدادرسانی مردم از تمامی امکانات خود استفاده کنند.

سیل بخش‌هایی از دزفول را زیر آب برد/ دستور فرمانده کل سپاه به سپاه‌های استانی برای امدادرسانی به سیل‌زدگان

(image)

مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: فرمانده کل سپاه دستور داد تا همه سپاه‌های استانی درگیر به موضوع سیل برای امدادرسانی مردم از تمامی امکانات خود استفاده کنند.
سیل بخش‌هایی از دزفول را زیر آب برد/ دستور فرمانده کل سپاه به سپاه‌های استانی برای امدادرسانی به سیل‌زدگان

فروش بک لینک

میهن دانلود

ممکن است بپسندید...