عارف: برنامه اصلاح‌طلبان جذب مشارکت مردم در دور دوم انتخابات است

عارف: برنامه اصلاح‌طلبان جذب مشارکت مردم در دور دوم انتخابات است
محمدرضا عارف گفت: برنامه اصلاح‌طلبان برای دور دوم انتخابات همان برنامه دور اول یعنی جذب مشارکت مردم است.

عارف: برنامه اصلاح‌طلبان جذب مشارکت مردم در دور دوم انتخابات است

محمدرضا عارف گفت: برنامه اصلاح‌طلبان برای دور دوم انتخابات همان برنامه دور اول یعنی جذب مشارکت مردم است.
عارف: برنامه اصلاح‌طلبان جذب مشارکت مردم در دور دوم انتخابات است

فروش بک لینک

سپهر نیوز

ممکن است بپسندید...