قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در شورای امنیت درباره حملات شیمیایی در سوریه

قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در شورای امنیت درباره حملات شیمیایی در سوریه

روسیه و چین، پیش‌نویس یک قطعنامه پیشنهادی درباره استفاده گروه‌های تروریستی از حملات شیمیایی در سوریه را میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع کرده‌اند.

قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در شورای امنیت درباره حملات شیمیایی در سوریه

(image)

روسیه و چین، پیش‌نویس یک قطعنامه پیشنهادی درباره استفاده گروه‌های تروریستی از حملات شیمیایی در سوریه را میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع کرده‌اند.
قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه در شورای امنیت درباره حملات شیمیایی در سوریه

فروش بک لینک

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...