لاریجانی: دست‌هایی در کار است تا بیماری امنیتی منطقه را مزمن کند

لاریجانی: دست‌هایی در کار است تا بیماری امنیتی منطقه را مزمن کند

رئیس مجلس گفت: مقام معظم رهبری بایک سازماندهی دقیق امنیتی در ایران، امنیت پایدار را محقق کرده‌اند.

لاریجانی: دست‌هایی در کار است تا بیماری امنیتی منطقه را مزمن کند

(image)

رئیس مجلس گفت: مقام معظم رهبری بایک سازماندهی دقیق امنیتی در ایران، امنیت پایدار را محقق کرده‌اند.
لاریجانی: دست‌هایی در کار است تا بیماری امنیتی منطقه را مزمن کند

فروش بک لینک

مرکز فیلم

ممکن است بپسندید...