مهار تورم هدف نهایی نیست/ حاکم شدن آرامش در بازار ارز

مهار تورم هدف نهایی نیست/ حاکم شدن آرامش در بازار ارز
حاکم شدن آرامش در بازار ارز و کالا و فراهم شدن شرایط لازم برای ارتقا تولید از موضوعات مورد اشاره طیب نیا است وی معتقد است مهار تورم هدف نهایی ما نبود و نیست بلکه یک هدف میانی است، از این جهت ما به مهار تورم و برقراری آرامش در بازار ارز فکر می کنیم که آن را شرط لازم برای تحقق رشد اقتصادی می دانیم در گذشته نزدیک، روزانه شاهد تغییرات شدید در قیمت کالاها و ارز بودیم و امروز خوشبختانه در این حوزه آرامش حاکم شده است.

مهار تورم هدف نهایی نیست/ حاکم شدن آرامش در بازار ارز

حاکم شدن آرامش در بازار ارز و کالا و فراهم شدن شرایط لازم برای ارتقا تولید از موضوعات مورد اشاره طیب نیا است وی معتقد است مهار تورم هدف نهایی ما نبود و نیست بلکه یک هدف میانی است، از این جهت ما به مهار تورم و برقراری آرامش در بازار ارز فکر می کنیم که آن را شرط لازم برای تحقق رشد اقتصادی می دانیم در گذشته نزدیک، روزانه شاهد تغییرات شدید در قیمت کالاها و ارز بودیم و امروز خوشبختانه در این حوزه آرامش حاکم شده است.
مهار تورم هدف نهایی نیست/ حاکم شدن آرامش در بازار ارز

بک لینک رنک 4

دانلود سریال و آهنگ

ممکن است بپسندید...