پس از ۷ سال تلاش امنیت خوبی در سیستان به وجود آمده است

پس از ۷ سال تلاش امنیت خوبی در سیستان به وجود آمده است

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: اکنون پس از ۷ سال از شروع ماموریت ما در این منطقه امنیت قابل قبول و خوبی در سیستان و بلوچستان به وجود آمده است و اقدامات سپاه وحدت قابل قبولی را ایجاد کرده است. ه وجود آمده است و اقدامات سپاه وحدت قابل قبولی را ایجاد کرده است.

پس از ۷ سال تلاش امنیت خوبی در سیستان به وجود آمده است

(image)

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: اکنون پس از ۷ سال از شروع ماموریت ما در این منطقه امنیت قابل قبول و خوبی در سیستان و بلوچستان به وجود آمده است و اقدامات سپاه وحدت قابل قبولی را ایجاد کرده است. ه وجود آمده است و اقدامات سپاه وحدت قابل قبولی را ایجاد کرده است.
پس از ۷ سال تلاش امنیت خوبی در سیستان به وجود آمده است

بک لینک رنک 3

خرم خبر

ممکن است بپسندید...