نامه علی مطهری به جنتی درباره مینو خالقی

نامه علی مطهری به جنتی درباره مینو خالقی
علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و منتخب مجلس دهم، طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، نکاتی را درباره ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان مطرح کرد. شورای نگهبان، بعد از برگزاری انتخابات و برنده‌شدن مینو خالقی، او را از فهرست منتخبان مردم حذف کرده است.

نامه علی مطهری به جنتی درباره مینو خالقی

علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و منتخب مجلس دهم، طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، نکاتی را درباره ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان مطرح کرد. شورای نگهبان، بعد از برگزاری انتخابات و برنده‌شدن مینو خالقی، او را از فهرست منتخبان مردم حذف کرده است.
نامه علی مطهری به جنتی درباره مینو خالقی

ممکن است بپسندید...