افشاگری‌هایم را بعداً منتشر می‌کنم

افشاگری‌هایم را بعداً منتشر می‌کنم
حسن غفوری‌فرد با ابراز گلایه از نحوه بستن لیست اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم در هفتم اسفند، می‌گوید قرار نگرفتن نام وی در این لیست بخاطر فشارهای سیاسی از جانب کسانی بوده که در مملکت صاحب نفوذ هستند. او می‌گوید همه اینها را نوشته است و بعداً منتشر خواهد کرد.

افشاگری‌هایم را بعداً منتشر می‌کنم

حسن غفوری‌فرد با ابراز گلایه از نحوه بستن لیست اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم در هفتم اسفند، می‌گوید قرار نگرفتن نام وی در این لیست بخاطر فشارهای سیاسی از جانب کسانی بوده که در مملکت صاحب نفوذ هستند. او می‌گوید همه اینها را نوشته است و بعداً منتشر خواهد کرد.
افشاگری‌هایم را بعداً منتشر می‌کنم

ممکن است بپسندید...