جدیدترین وضعیت کیارستمی به روایت دکتر پایدار / «نگران‌کننده نیست»

جدیدترین وضعیت کیارستمی به روایت دکتر پایدار / «نگران‌کننده نیست»
مسوول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی تاکید کرد که حال این فیلمساز خوب است و مساله نگران کننده‌ای درباره او وجود ندارد.

جدیدترین وضعیت کیارستمی به روایت دکتر پایدار / «نگران‌کننده نیست»

مسوول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی تاکید کرد که حال این فیلمساز خوب است و مساله نگران کننده‌ای درباره او وجود ندارد.
جدیدترین وضعیت کیارستمی به روایت دکتر پایدار / «نگران‌کننده نیست»

ممکن است بپسندید...