اعترافات خیالی و واقعی جوان رفیق‌کش

اعترافات خیالی و واقعی جوان رفیق‌کش
مرد آدمکش که سعی داشت خود را گانگستری مسلح و خطرناک جلوه دهد، دروغگویی حرفه‌ای بود. این مرد با اعتراف به سرقت‌های بزرگ از طلافروشی‌های سراسر کشور و همچنین سه جنایت مسلحانه، کارآگاهان را در برابر پرونده پیچیده‌ای قرار داده بود.

اعترافات خیالی و واقعی جوان رفیق‌کش

مرد آدمکش که سعی داشت خود را گانگستری مسلح و خطرناک جلوه دهد، دروغگویی حرفه‌ای بود. این مرد با اعتراف به سرقت‌های بزرگ از طلافروشی‌های سراسر کشور و همچنین سه جنایت مسلحانه، کارآگاهان را در برابر پرونده پیچیده‌ای قرار داده بود.
اعترافات خیالی و واقعی جوان رفیق‌کش

ممکن است بپسندید...