اشتباهات داوری سرنوشت قهرمان را تغییر می‌دهد/ داور، لطفاً دقت کن!

اشتباهات داوری سرنوشت قهرمان را تغییر می‌دهد/ داور، لطفاً دقت کن!

وقتی صدای چند مربی به نشانه اعتراض بلند می‌شود و اینقدر کار بالا می‌گیرد که صراحتاً قهرمانی‌های یک تیم زیر سؤال می‌رود، آیا نباید فکری به حال داوری فوتبال کرد؟

اشتباهات داوری سرنوشت قهرمان را تغییر می‌دهد/ داور، لطفاً دقت کن!

(image)

وقتی صدای چند مربی به نشانه اعتراض بلند می‌شود و اینقدر کار بالا می‌گیرد که صراحتاً قهرمانی‌های یک تیم زیر سؤال می‌رود، آیا نباید فکری به حال داوری فوتبال کرد؟
اشتباهات داوری سرنوشت قهرمان را تغییر می‌دهد/ داور، لطفاً دقت کن!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

wolrd press news

ممکن است بپسندید...