بی‌حجابی به‌روز بودن و تجدد نیست، معضل است

بی‌حجابی به‌روز بودن و تجدد نیست، معضل است
معاون مرکز تخصصی مهدویت گفت:‌ برای رفع معضل حجاب و فرهنگ‌سازی تمام دستگاه‌های اجرایی و افراد جامعه باید با یک همت بلند وارد کار شوند.

بی‌حجابی به‌روز بودن و تجدد نیست، معضل است

معاون مرکز تخصصی مهدویت گفت:‌ برای رفع معضل حجاب و فرهنگ‌سازی تمام دستگاه‌های اجرایی و افراد جامعه باید با یک همت بلند وارد کار شوند.
بی‌حجابی به‌روز بودن و تجدد نیست، معضل است

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

عکس

ممکن است بپسندید...