ناصرالدین‌شاه لطفا لبخند بزنید!

ناصرالدین‌شاه لطفا لبخند بزنید!
120 سال از روزی که ناصرالدین شاه قاجار به ضرب گلوله‌ی میرزا رضا کرمانی کشته شد، می‌گذرد. پادشاهی که همه او را در کنار ویژگی‌ها و سبک زندگی خاص‌اش، با علاقه‌ای که به عکاسی داشت می‌شناختند.

ناصرالدین‌شاه لطفا لبخند بزنید!

120 سال از روزی که ناصرالدین شاه قاجار به ضرب گلوله‌ی میرزا رضا کرمانی کشته شد، می‌گذرد. پادشاهی که همه او را در کنار ویژگی‌ها و سبک زندگی خاص‌اش، با علاقه‌ای که به عکاسی داشت می‌شناختند.
ناصرالدین‌شاه لطفا لبخند بزنید!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

اس ام اس جدید

ممکن است بپسندید...