بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان جهت پیوستن به پویش ملی نجات اقتصاد ایران

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان جهت پیوستن به پویش ملی نجات اقتصاد ایران

بسیج دانشجویی دانشگاه های زابل، سیستان و بلوچستان، ولایت ایرانشهر، آزاد زاهدان جهت پیوستن به پویش ملی نجات اقتصاد ایران بیانیه ای صادر کرد.

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان جهت پیوستن به پویش ملی نجات اقتصاد ایران

(image)

بسیج دانشجویی دانشگاه های زابل، سیستان و بلوچستان، ولایت ایرانشهر، آزاد زاهدان جهت پیوستن به پویش ملی نجات اقتصاد ایران بیانیه ای صادر کرد.
بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان جهت پیوستن به پویش ملی نجات اقتصاد ایران

ممکن است بپسندید...