یک جلسه تمرین و کار با وزنه والیبالیست‌های ایران قبل از دیدار با لهستان

یک جلسه تمرین و کار با وزنه والیبالیست‌های ایران قبل از دیدار با لهستان

تیم ملی والیبال ایران یک روز قبل از دیدار با لهستان یک جلسه کار با وزنه و تمرین با توپ را پشت سر گذاشت.

یک جلسه تمرین و کار با وزنه والیبالیست‌های ایران قبل از دیدار با لهستان

(image)

تیم ملی والیبال ایران یک روز قبل از دیدار با لهستان یک جلسه کار با وزنه و تمرین با توپ را پشت سر گذاشت.
یک جلسه تمرین و کار با وزنه والیبالیست‌های ایران قبل از دیدار با لهستان

ممکن است بپسندید...