جلسه امروز شورای نگهبان با حضور لاریجانی برگزار شد/ تأکید دو طرف بر تعامل بیشتر در رسیدگی به مصوبات

جلسه امروز شورای نگهبان با حضور لاریجانی برگزار شد/ تأکید دو طرف بر تعامل بیشتر در رسیدگی به مصوبات

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جلسه امروز شورای نگهبان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار و بر تعامل مجلس و شورا در رسیدگی به مصوبات تأکید شد.

جلسه امروز شورای نگهبان با حضور لاریجانی برگزار شد/ تأکید دو طرف بر تعامل بیشتر در رسیدگی به مصوبات

(image)

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جلسه امروز شورای نگهبان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار و بر تعامل مجلس و شورا در رسیدگی به مصوبات تأکید شد.
جلسه امروز شورای نگهبان با حضور لاریجانی برگزار شد/ تأکید دو طرف بر تعامل بیشتر در رسیدگی به مصوبات

ممکن است بپسندید...