کواکبیان: از اتاق فکر افشای فیش‌های نجومی تشکر می‌کنم

کواکبیان: از اتاق فکر افشای فیش‌های نجومی تشکر می‌کنم

مصطفی کواکبیان با اشاره به رویکردهای دوگانه در برخورد با رسانه‌ها گفت: من با توقیف هر رسانه‌‌ای مخالفم چون بسیاری را از کار بیکار می‌کند.

کواکبیان: از اتاق فکر افشای فیش‌های نجومی تشکر می‌کنم

(image)

مصطفی کواکبیان با اشاره به رویکردهای دوگانه در برخورد با رسانه‌ها گفت: من با توقیف هر رسانه‌‌ای مخالفم چون بسیاری را از کار بیکار می‌کند.
کواکبیان: از اتاق فکر افشای فیش‌های نجومی تشکر می‌کنم

ممکن است بپسندید...