آموزش استانداردهای محیط زیستی در مدارس/ توسعه پایدار در گرو توجه به محیط زیست است

آموزش استانداردهای محیط زیستی در مدارس/ توسعه پایدار در گرو توجه به محیط زیست است

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به کاهش مشکلات زیست محیطی گفت: یکی از برنامه‌های اجرایی در این راستا، آموزش استانداردهای زیست‌ محیطی به دانش‌آموزان توسط معلمان است.

آموزش استانداردهای محیط زیستی در مدارس/ توسعه پایدار در گرو توجه به محیط زیست است

(image)

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به کاهش مشکلات زیست محیطی گفت: یکی از برنامه‌های اجرایی در این راستا، آموزش استانداردهای زیست‌ محیطی به دانش‌آموزان توسط معلمان است.
آموزش استانداردهای محیط زیستی در مدارس/ توسعه پایدار در گرو توجه به محیط زیست است

ممکن است بپسندید...