تحقیر عضو ارشد دولت روحانی در فرودگاه دبی

تحقیر عضو ارشد دولت روحانی در فرودگاه دبی

ماموران دولتی فرودگاه دبی « محمد ، ن » را به اتاق مجزا هدایت و مورد بازرسی خارج از عرف و غیر مؤدبانه قرار داده‌اند.

تحقیر عضو ارشد دولت روحانی در فرودگاه دبی

(image)

ماموران دولتی فرودگاه دبی « محمد ، ن » را به اتاق مجزا هدایت و مورد بازرسی خارج از عرف و غیر مؤدبانه قرار داده‌اند.
تحقیر عضو ارشد دولت روحانی در فرودگاه دبی

ممکن است بپسندید...