عامل شهادت رئیس دادگستری شهرستان روانسر اعدام شد

عامل شهادت رئیس دادگستری شهرستان روانسر اعدام شد

عامل به شهادت رسیدن رئیس دادگستری شهرستان روانسر به دار مجازات آویخته شد.

عامل شهادت رئیس دادگستری شهرستان روانسر اعدام شد

(image)

عامل به شهادت رسیدن رئیس دادگستری شهرستان روانسر به دار مجازات آویخته شد.
عامل شهادت رئیس دادگستری شهرستان روانسر اعدام شد

ممکن است بپسندید...