معاون وزیر ارشاد: امروز در جهان سینما را به سینمای هالیوود و سینمای ایران تقسیم می کنند

معاون وزیر ارشاد: امروز در جهان سینما را به سینمای هالیوود و سینمای ایران تقسیم می کنند

معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پرچمداران اصلی مقابله با نفوذ فرهنگی دشمنان در جامعه سینماگران ایرانی هستند که در زمان های مختلف، مردم را از کنار ماهواره ها بلند کرده و به سینما می کشانند.

معاون وزیر ارشاد: امروز در جهان سینما را به سینمای هالیوود و سینمای ایران تقسیم می کنند

(image)

معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پرچمداران اصلی مقابله با نفوذ فرهنگی دشمنان در جامعه سینماگران ایرانی هستند که در زمان های مختلف، مردم را از کنار ماهواره ها بلند کرده و به سینما می کشانند.
معاون وزیر ارشاد: امروز در جهان سینما را به سینمای هالیوود و سینمای ایران تقسیم می کنند

موبایل دوستان

ممکن است بپسندید...