چه آدابی را هنگام زیارت امام رضا (ع) رعایت کنیم؟

چه آدابی را هنگام زیارت امام رضا (ع) رعایت کنیم؟

دیدار با هر فردی آداب ویژه‌ای دارد هر چه آن فرد، بزرگ‌تر و شریف‌تر باشد، مسلماً برای دیدارش اهمیت زیادتری قائلیم و آداب بیشتری را رعایت می‌نماییم .

چه آدابی را هنگام زیارت امام رضا (ع) رعایت کنیم؟

(image)

دیدار با هر فردی آداب ویژه‌ای دارد هر چه آن فرد، بزرگ‌تر و شریف‌تر باشد، مسلماً برای دیدارش اهمیت زیادتری قائلیم و آداب بیشتری را رعایت می‌نماییم .
چه آدابی را هنگام زیارت امام رضا (ع) رعایت کنیم؟

ممکن است بپسندید...