بازداشت دو فرد مظنون به ارتباط با داعش در المپیک

بازداشت دو فرد مظنون به ارتباط با داعش در المپیک

پلیس برزیل اعلام کرد دو فرد مظنون به ارتباط با داعش و برنامه ریزی برای حمله احتمالی به بازی های اولمپیک در ریودو ژانیرو دستگیر شدند.

بازداشت دو فرد مظنون به ارتباط با داعش در المپیک

(image)

پلیس برزیل اعلام کرد دو فرد مظنون به ارتباط با داعش و برنامه ریزی برای حمله احتمالی به بازی های اولمپیک در ریودو ژانیرو دستگیر شدند.
بازداشت دو فرد مظنون به ارتباط با داعش در المپیک

خبرگذاری خوزستان

ممکن است بپسندید...