بازداشت چند مظنون حملات تروریستی تایلند/ داعش در تایلند هم حضور دارد؟

بازداشت چند مظنون حملات تروریستی تایلند/ داعش در تایلند هم حضور دارد؟

پلیس تایلند دو مرد مظنون را به اتهام دست داشتن در رشته انفجارهای پنجشنبه شب و صبح جمعه در جنوب این کشور که بر اثر آن چهار نفر کشته و بیش از ۳۰ نفر مجروح شدند، بازداشت کرد.

بازداشت چند مظنون حملات تروریستی تایلند/ داعش در تایلند هم حضور دارد؟

(image)

پلیس تایلند دو مرد مظنون را به اتهام دست داشتن در رشته انفجارهای پنجشنبه شب و صبح جمعه در جنوب این کشور که بر اثر آن چهار نفر کشته و بیش از ۳۰ نفر مجروح شدند، بازداشت کرد.
بازداشت چند مظنون حملات تروریستی تایلند/ داعش در تایلند هم حضور دارد؟

گوشی موبایل

ممکن است بپسندید...