برادر وزنه‌بردار اخراجی لهستان هم دوپینگی شد

برادر وزنه‌بردار اخراجی لهستان هم دوپینگی شد

دومین وزنه‌بردار لهستانی‌ها هم در مسابقات المپیک ریودوژانیرو دوپینگی شد.

برادر وزنه‌بردار اخراجی لهستان هم دوپینگی شد

(image)

دومین وزنه‌بردار لهستانی‌ها هم در مسابقات المپیک ریودوژانیرو دوپینگی شد.
برادر وزنه‌بردار اخراجی لهستان هم دوپینگی شد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

ممکن است بپسندید...