برانکو با هم‌وطنانش به کرواسی برگشت

برانکو با هم‌وطنانش به کرواسی برگشت

سرمربی و سایر کروات‌های شاغل در تیم پرسپولیس با توجه به تعطیلی ۴ روزه تمرینات این تیم به کشور خود رفتند.

برانکو با هم‌وطنانش به کرواسی برگشت

(image)

سرمربی و سایر کروات‌های شاغل در تیم پرسپولیس با توجه به تعطیلی ۴ روزه تمرینات این تیم به کشور خود رفتند.
برانکو با هم‌وطنانش به کرواسی برگشت

مدلینگ

ممکن است بپسندید...