بيانات منتشرنشده از رهبرانقلاب

بيانات منتشرنشده از رهبرانقلاب

پس از این بیانات یکی از حضار گفت: “انشاءا…پشت سر حضرت آقا در مسجدالحرام نماز بخوانیم” که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «چرا نگفتی مسجدالاقصی؟»

بيانات منتشرنشده از رهبرانقلاب

(image)

پس از این بیانات یکی از حضار گفت: “انشاءا…پشت سر حضرت آقا در مسجدالحرام نماز بخوانیم” که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «چرا نگفتی مسجدالاقصی؟»
بيانات منتشرنشده از رهبرانقلاب

اتومبیل

ممکن است بپسندید...