توقف خانگی ذوب‌آهن مقابل گسترش فولاد/ سایپا و پدیده امتیازات را تقسیم کردند

توقف خانگی ذوب‌آهن مقابل گسترش فولاد/ سایپا و پدیده امتیازات را تقسیم کردند

دو بازی ذوب-آهن گسترش فولاد و سایپا-پدیده به تساوی یک بر یک انجامید.

توقف خانگی ذوب‌آهن مقابل گسترش فولاد/ سایپا و پدیده امتیازات را تقسیم کردند

(image)

دو بازی ذوب-آهن گسترش فولاد و سایپا-پدیده به تساوی یک بر یک انجامید.
توقف خانگی ذوب‌آهن مقابل گسترش فولاد/ سایپا و پدیده امتیازات را تقسیم کردند

موسیقی

ممکن است بپسندید...