دهقان: بعد از توافق حتی یک قرارداد قابل اعتنا به نفع ایران منعقد نشده است

دهقان: بعد از توافق حتی یک قرارداد قابل اعتنا به نفع ایران منعقد نشده است

نماینده طرقبه و چناران در مجلس با تأکید بر اینکه آمریکایی‌ها هرگز جرأت حمله به ایران را ندارند، گفت: دشمنی آمریکا با ایران ربطی به برجام ندارد.

دهقان: بعد از توافق حتی یک قرارداد قابل اعتنا به نفع ایران منعقد نشده است

(image)

نماینده طرقبه و چناران در مجلس با تأکید بر اینکه آمریکایی‌ها هرگز جرأت حمله به ایران را ندارند، گفت: دشمنی آمریکا با ایران ربطی به برجام ندارد.
دهقان: بعد از توافق حتی یک قرارداد قابل اعتنا به نفع ایران منعقد نشده است

بازار بورس

ممکن است بپسندید...