ظریف و اردوغان دیدار کردند

ظریف و اردوغان دیدار کردند

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جمعه در کاخ ریاست جمهوری ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

ظریف و اردوغان دیدار کردند

(image)

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جمعه در کاخ ریاست جمهوری ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.
ظریف و اردوغان دیدار کردند

استخدام آموزش و پرورش

ممکن است بپسندید...