قانع‌زاده: سفارت ایران در برزیل از سه جنبه سعی کرده بر اوضاع و شرایط المپیک مسلط باشد

قانع‌زاده: سفارت ایران در برزیل از سه جنبه سعی کرده بر اوضاع و شرایط المپیک مسلط باشد

سفیر ایران در برزیل گفت: درباره تامین امنیت مسابقات المپیک ۲۰۱۶ ریو به واسطه حضور پلیس اینترپل ایران خیال‌مان آسوده است و نگرانی بابت آرامش کاروان کشورمان نداریم.

قانع‌زاده: سفارت ایران در برزیل از سه جنبه سعی کرده بر اوضاع و شرایط المپیک مسلط باشد

(image)

سفیر ایران در برزیل گفت: درباره تامین امنیت مسابقات المپیک ۲۰۱۶ ریو به واسطه حضور پلیس اینترپل ایران خیال‌مان آسوده است و نگرانی بابت آرامش کاروان کشورمان نداریم.
قانع‌زاده: سفارت ایران در برزیل از سه جنبه سعی کرده بر اوضاع و شرایط المپیک مسلط باشد

نفت آموزش پرورش دولتی

ممکن است بپسندید...