لیستی از مدیران فیش‌های حقوقی در دست بررسی است

لیستی از مدیران فیش‌های حقوقی در دست بررسی است

دادستان کل کشور گفت: امیدوارم بتوانیم در رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف در برابر خواست مقام معظم رهبری و مسئولان عالیه نظام و مردم رو سفید باشیم.

لیستی از مدیران فیش‌های حقوقی در دست بررسی است

(image)

دادستان کل کشور گفت: امیدوارم بتوانیم در رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف در برابر خواست مقام معظم رهبری و مسئولان عالیه نظام و مردم رو سفید باشیم.
لیستی از مدیران فیش‌های حقوقی در دست بررسی است

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

ممکن است بپسندید...