ما دو کلمه در نماز جمعه تهران گفتیم چه شد!/ دزد را باید در نمازجمعه شلاق زد

ما دو کلمه در نماز جمعه تهران گفتیم چه شد!/ دزد را باید در نمازجمعه شلاق زد

رحیم پور ازغدی گفت: ما در روایات داریم که مسئول دزد را باید در نماز جمعه شلاق زد. مسئولان باید بیایند و در نماز جمعه پاسخ بدهند نه گزارش عملکرد. مردم باید مسئولین را در نماز جمعه به چالش بکشند.

ما دو کلمه در نماز جمعه تهران گفتیم چه شد!/ دزد را باید در نمازجمعه شلاق زد

(image)

رحیم پور ازغدی گفت: ما در روایات داریم که مسئول دزد را باید در نماز جمعه شلاق زد. مسئولان باید بیایند و در نماز جمعه پاسخ بدهند نه گزارش عملکرد. مردم باید مسئولین را در نماز جمعه به چالش بکشند.
ما دو کلمه در نماز جمعه تهران گفتیم چه شد!/ دزد را باید در نمازجمعه شلاق زد

مهارت برتر

ممکن است بپسندید...