پاکستان حق دخالت در امور داخلی هند را ندارد

پاکستان حق دخالت در امور داخلی هند را ندارد

سخنگوی وزارت خارجه هند با محکوم کردن دخالت پاکستان در کشمیر خاطرنشان کرد این کشور حق دخالت در امور داخلی این کشور را ندارد.

پاکستان حق دخالت در امور داخلی هند را ندارد

(image)

سخنگوی وزارت خارجه هند با محکوم کردن دخالت پاکستان در کشمیر خاطرنشان کرد این کشور حق دخالت در امور داخلی این کشور را ندارد.
پاکستان حق دخالت در امور داخلی هند را ندارد

پامنا موبایل لپ تاپ

ممکن است بپسندید...