پس لرزه انفجارها و جو حکومت نظامی در تایلند

پس لرزه انفجارها و جو حکومت نظامی در تایلند

تایلند پنجشنبه شب و روز جمعه با موجی از انفجار بمب در در نقاط مختلف مواجه شد که در نتیجه این انفجارها دستکم سه نفر کشته و بیش از ۳۰ نفر مجروح شدند.

پس لرزه انفجارها و جو حکومت نظامی در تایلند

(image)

تایلند پنجشنبه شب و روز جمعه با موجی از انفجار بمب در در نقاط مختلف مواجه شد که در نتیجه این انفجارها دستکم سه نفر کشته و بیش از ۳۰ نفر مجروح شدند.
پس لرزه انفجارها و جو حکومت نظامی در تایلند

آخرین اخبار ورزشی

ممکن است بپسندید...