آقای لاریجانی وقت خواب تمام شد، بیدار شوید!

آقای لاریجانی وقت خواب تمام شد، بیدار شوید!

در ماجرای برجام آنچه که بسیار نگران کننده تر از همه بود، نادیده انگاشتن نقش حساس نظارتی مجلس بر معاهدات بین المللی را شامل می شد. حوزه حساس منافع و امنیت ملی اگر مورد نظارت مجلسی که در راس امور است قرار نگیرد حتما با چالش های خطرناکی مواجه خواهد شد.

آقای لاریجانی وقت خواب تمام شد، بیدار شوید!

(image)

در ماجرای برجام آنچه که بسیار نگران کننده تر از همه بود، نادیده انگاشتن نقش حساس نظارتی مجلس بر معاهدات بین المللی را شامل می شد. حوزه حساس منافع و امنیت ملی اگر مورد نظارت مجلسی که در راس امور است قرار نگیرد حتما با چالش های خطرناکی مواجه خواهد شد.
آقای لاریجانی وقت خواب تمام شد، بیدار شوید!

دانلود آهنگ جدید

ممکن است بپسندید...