بازخوانی نفوذ آمریکا در بیت مرحوم منتظری

بازخوانی نفوذ آمریکا در بیت مرحوم منتظری

منوچهر قربانی‌فر با نزدیکان به بیت آقای منتظری ( امید نجف آبادی ) جهت معادلات آینده ایران ارتباط بگیرد و هم با پوشش دلالی سلاح، آمریکایی ها را به آقای هاشمی نزدیک کند.

بازخوانی نفوذ آمریکا در بیت مرحوم منتظری

(image)

منوچهر قربانی‌فر با نزدیکان به بیت آقای منتظری ( امید نجف آبادی ) جهت معادلات آینده ایران ارتباط بگیرد و هم با پوشش دلالی سلاح، آمریکایی ها را به آقای هاشمی نزدیک کند.
بازخوانی نفوذ آمریکا در بیت مرحوم منتظری

موزیک سرا

ممکن است بپسندید...