برای ائتلاف با حامیان دولت هزینه دادیم/ روحانی مساله حصر را فراموش نکرده‌ است 

برای ائتلاف با حامیان دولت هزینه دادیم/ روحانی مساله حصر را فراموش نکرده‌ است 

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: در انتخابات مجلس دهم به این نتیجه رسیدیم که با اعتدالیون و حامیان دولت ائتلاف کنیم و برای این ائتلاف هم هزینه‌هایی داده شد.

برای ائتلاف با حامیان دولت هزینه دادیم/ روحانی مساله حصر را فراموش نکرده‌ است 

(image)

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: در انتخابات مجلس دهم به این نتیجه رسیدیم که با اعتدالیون و حامیان دولت ائتلاف کنیم و برای این ائتلاف هم هزینه‌هایی داده شد.
برای ائتلاف با حامیان دولت هزینه دادیم/ روحانی مساله حصر را فراموش نکرده‌ است 

نفت آموزش پرورش دولتی

ممکن است بپسندید...