تدارک چارچوب‌های مشترک برای امور مردم نهاد در بحث ازدواج آسان

تدارک چارچوب‌های مشترک برای امور مردم نهاد در بحث ازدواج آسان

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در کاهش نرخ طلاق و ازدواج آسان تقریبا با تمام نهادهای مردمی ارتباط گرفته و از آنها دعوت کرده‌ایم تا کارهای تخصصی مشترک انجام دهیم و چارچوب های مشترکی را بین همه آنها انجام دهیم.

تدارک چارچوب‌های مشترک برای امور مردم نهاد در بحث ازدواج آسان

(image)

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در کاهش نرخ طلاق و ازدواج آسان تقریبا با تمام نهادهای مردمی ارتباط گرفته و از آنها دعوت کرده‌ایم تا کارهای تخصصی مشترک انجام دهیم و چارچوب های مشترکی را بین همه آنها انجام دهیم.
تدارک چارچوب‌های مشترک برای امور مردم نهاد در بحث ازدواج آسان

باران دانلود

ممکن است بپسندید...