تصمیم‌گیری آنکارا و مسکو درباره سوریه

تصمیم‌گیری آنکارا و مسکو درباره سوریه

وزیر دفاع ترکیه گفت که آنکارا و مسکو در ارتباط با سوریه تصمیم‌گیری کرده‌اند.

تصمیم‌گیری آنکارا و مسکو درباره سوریه

(image)

وزیر دفاع ترکیه گفت که آنکارا و مسکو در ارتباط با سوریه تصمیم‌گیری کرده‌اند.
تصمیم‌گیری آنکارا و مسکو درباره سوریه

فانتزی

ممکن است بپسندید...