پروزه منتظري با هدف ايجاد دوگانه كاذب سياسي براي انتخابات است/ دولت به ۴ سوال پيرامون برجام پاسخ دهد

پروزه منتظري با هدف ايجاد دوگانه كاذب سياسي براي انتخابات است/ دولت به ۴ سوال پيرامون برجام پاسخ دهد

مسئول سازمان بسیج دانشجویی گفت: همه کارشناسان آمریکایی و ایرانی با هر جناح سیاسی معتقدند که تحریم ها تنها ۲۵ الی ۳۵ درصد در معیشت مردم و اقتصاد کشور موثر بود.

پروزه منتظري با هدف ايجاد دوگانه كاذب سياسي براي انتخابات است/ دولت به ۴ سوال پيرامون برجام پاسخ دهد

(image)

مسئول سازمان بسیج دانشجویی گفت: همه کارشناسان آمریکایی و ایرانی با هر جناح سیاسی معتقدند که تحریم ها تنها ۲۵ الی ۳۵ درصد در معیشت مردم و اقتصاد کشور موثر بود.
پروزه منتظري با هدف ايجاد دوگانه كاذب سياسي براي انتخابات است/ دولت به ۴ سوال پيرامون برجام پاسخ دهد

گروه تلگرام

ممکن است بپسندید...