آغاز نام نویسی نهایی پذیرفته شدگان قرعه‌کشی عتبات عالیات

آغاز نام نویسی نهایی پذیرفته شدگان قرعه‌کشی عتبات عالیات

اولویت های پیش ثبت نام قطعی اعزام به عتبات عالیات از امروز می توانند ثبت نام اعزام در ایام عرفه،تاسوعا و عاشورا را قطعی کنند.

آغاز نام نویسی نهایی پذیرفته شدگان قرعه‌کشی عتبات عالیات

(image)

اولویت های پیش ثبت نام قطعی اعزام به عتبات عالیات از امروز می توانند ثبت نام اعزام در ایام عرفه،تاسوعا و عاشورا را قطعی کنند.
آغاز نام نویسی نهایی پذیرفته شدگان قرعه‌کشی عتبات عالیات

سیستم اطلاع رسانی

ممکن است بپسندید...