اعزام اولین گروه جهادی از ستاد جهادی شهید سید اسماعیل سیرت نیا گیلان

اعزام اولین گروه جهادی از ستاد جهادی شهید سید اسماعیل سیرت نیا گیلان

دبیر ستاد جهادی شهید سید اسماعیل سیرت نیا استان گیلان از اعزام اولین گروه جهادی ستاد با عنوان گروه جهادی عاشورا به روستای کوهستان دوم بخش حویق شهرستان تالش جهت ادامه ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی خبر داد.

اعزام اولین گروه جهادی از ستاد جهادی شهید سید اسماعیل سیرت نیا گیلان

(image)

دبیر ستاد جهادی شهید سید اسماعیل سیرت نیا استان گیلان از اعزام اولین گروه جهادی ستاد با عنوان گروه جهادی عاشورا به روستای کوهستان دوم بخش حویق شهرستان تالش جهت ادامه ساخت و تکمیل پروژه‌های عمرانی خبر داد.
اعزام اولین گروه جهادی از ستاد جهادی شهید سید اسماعیل سیرت نیا گیلان

روزنامه قانون

ممکن است بپسندید...